9
Nov
2017

»På jakt efter sin framtid fann Brasilien sin dåtid«

Till och med de torra havssnäckorna på kajkanten sitter kvar.

– Ser du, säger en mamma till sin son.

Han tittar förbluffat på den flera hundra år gamla kajplatsen som har grävts fram och ligger två meter under markytan.

– Var det här de fördes i land? frågar han.

Hans mamma nickar, medan hon håller tillbaka tårarna.

– Hur många var de?

– Flera miljoner, svarar mamman.

Läs hela reportaget här om hur OS 2016 avslöjade Rios brutala slavhandel.

Kommentera