7
nov
2005

Mötet gick inte alls som Bush ville

RIO DE JANEIRO/SDS

Bakgården har blivit kaxig. När det fjärde interamerikanska toppmötet avslutades i helgen i den argentinska badorten Mar del Plata var det inte mycket som undertecknades. Slutdokumentet blev så tunt att presskonferensen där resultaten skulle presenteras höll på att ställas in.

Tiden när USA bestämde både dagordning och utgång av de här mötena ser ut att vara förbi. Det motstånd som började för två år sedan vid det förra interamerikanska mötet i mexikanska Monterrey har växt. Då slöt sig Brasilien, Argentina och Venezuela samman och gick mot USA i ett flertal frågor.

Nu i Mar del Plata ställde sig även Uruguay och Paraguay bakom missnöjet med USA:s utrikespolitik i Latinamerika.

I dag är det endast Chiles och Colombias regeringar som sitter kvar i knäet på sin herre och agerar lydiga lärjungar.

De övriga presidenterna i USA:s bakvatten har blivit vuxna söner.

– Jag rekommenderar alla att hålla sig borta från Mr Bush. Han för otur med sig. Bushs elever i Latinamerika är på fallrepet, sa Hugo Chávez på fotbollsstadion Mundialista vid Atlantkusten.

USA:s delegation anlände till toppmötet med en tjock lunta dokument som de ville ha undertecknade. De ville infria den gamla amerikanska drömmen om att starta ett interamerikanskt handelsblock som ska sträcka sig från Alaska i norr till Eldslandet i söder – FTAA, the Free Trade Area of the Americas – Bill Clintons gamla idé som han presenterade för elva år sedan.

I januari i år skulle respektive länders avtal vara färdigförhandlade och den 31 december i år skulle världens största handelsblock börja fungera.

Det blir inte så.

Brasilien och Argentina – Sydamerikas två dominerande länder – motsätter sig handelsunionen med motiveringen att villkoren inte är rättvisa. USA vill ha fri tillgång till samtliga marknader i Latinamerika och Karibien men de länderna får i sin tur inte samma tillgång till USA:s enorma marknad. Den ska fortfarande skyddas av protektionistiska subventioner.

– Vi är här i Mar del Plata för att begrava handelsunionen, sa Hugo Chávez.

Han vill i stället att Sydamerika skapar sin egen handelsunion utifrån den brasilianske presidenten Lulas initiativ – Sydamerikanska gemenskapen. Skillnaden är att Venezuelas kontroversielle president vill ge handelsunionen ett revolutionärt skimmer. Han vill presentera en ny socialism för 2000-talet. Det har knappast de kapitalstarka länderna som Argentina och Brasilien tänkt sig.

Framför allt är det inget som USA tänkt sig.

Det nyligen avslutande toppmötet i Mar del Plata visar i stället att USA i fortsättningen måste anstränga sig mer för att få med sin bakgård på sina förslag. Brasiliens skäggige president sa att han mycket väl kan tänka sig att ingå nya förhandlingar med USA om frihandelsavtalet men då vill han ha bort jordbrukssubventionerna.

George W. Bush, som nu befinner sig på statsbesök i Brasilien, svarade.

– Vi gör det om EU gör det.

Ett beslut väntas fattas vid WTO:s ministerkonferens i Hong Kong i mitten av december.

USA:s bakgård har börjat ställa krav.

HENRIK JÖNSSON

2005-11-07

Kommentera