27
feb
2020

Guds kraft ska stoppa tonårssex

Laryssas mamma ger henne en p-spruta i baken medan mormor matar Arthur.

Sexdebuten är väldigt tidig i Brasilien. En del debuterar redan i tolvårsåldern. I och med att abort är förbjudet leder det till en av de högsta tonårsgraviditeterna i världen. Av tusen födslar i Brasilien är 68 tonårsgraviditeter. I Sverige är det knappt fyra av tusen födslar. Jag träffade två brasilianska ungdomar, den ena som blev gravid som 14-åring bakom en skåpbil och en annan som valt hålla på sig och ber till Gud när hon känner köttets lustar. Bilder av Dado Galideri. Läs och se videon här.

Kommentera