24
jul
2017

Urbefolkningen förlorare i Venezuelas kris

Över två miljoner venezolaner har lämnat landet sedan krisen bröt ut för tre år sedan. Många flyr genom Amazonas regnskog för att ta sig till grannlandet Brasilien. De mest sårbara flyktingarna är Venezuelas urfolk som inte kan försörja sig själva. De tvingas på i gatukorsningar på den brasilianska sidan av gränsen och är helt beroende av allmosor från befolkningen.

Kommentera