16
okt
2010

Demokratisk diktatur

Fotboll, samba och stränder

Länge har jag försökt hitta ett enkelt sätt att berätta om den brasilianska valkulturen, men aldrig lyckats. Det är för komplicerat, helt enkelt. Men nu gör jag ett försök. Här kommer tio anledningar till att den brasilianska demokratin inte riktigt fungerar.

1. Allmän rösträtt. För 21 år sedan, 1989, inför Brasilien allmänna val. Vem som helst, oavsett utbildning och hudfärg, får rösträtt. Tidigare var det endast de som kunde läsa och skriva, vilket i stort sett var den vita befolkningen, som fick rösta.

2. Ingen utbildningsreform. Den demokratiska rättigheten följs inte upp av en utbildningsreform. Fortfarande är 75 procent av den röstberättigade befolkningen funktionella analfabeter. Det vill säga, de kan skriva sitt namn och läsa reklamskyltar, men kan inte läsa en bok eller skriva en uppsats.

3. Röstplikt – inte rösträtt. Det blir obligatoriskt att rösta. Den som inte röstar bestraffas med böter och kan inte resa utomlands. I de flesta andra demokratier är viljan att avstå en demokratisk rättighet.

4. Röstköp. Kepsar, t-shirts, baslivsmedel och kontanter delas ut till den fattigaste delen av befolkningen i hopp om deras röster. Politiker slåss om tillträde till de mest befolkade favelorna.

5. Gratis tevereklam. Vallagen garanterar alla partier gratis TV-tid under bästa sändningstid. Det största partiet får mest tid. För att få så mycket gratis reklamtid i TV som möjligt bildar partierna osannolika koalitioner och slår samman sina kvoter.

6. Ingen höger eller vänsterskala. Arbetarpartiet PT, som Lula grundade, anses vara världens största vänsterparti, men regerar tillsammans med det nationalistiska högerpartiet PR, det frikyrkliga partiet PRB och det kristna populistpartiet PSC. Den brasilianska högern är likadan. I deras opposition ingår det före detta kommunistpartiet PPS. Mig veterligen är Brasilien det enda land där högern vill regera med ett regelrätt vänsterparti.

7. Digitala valurnan. Varje kandidat har ett nummer som väljaren trycker in i den digitala valurnan. Nummer som 1234 och 2222 är populära eftersom de är lätta att komma ihåg. Hade det gamla systemet, med valsedlar, behållits hade staten tvingats lära befolkningen läsa.

8.  Valdomstol. Eftersom valdomstolen är korrupt kan politiker som åker fast för röstköp köpa sig fria och ställa upp igen.

9. Kongressen. Över en fjärdedel av parlamentarikerna i kongressen står åtalade för röstköp eller mutbrott. Med så många politiska skurkar i kongressen blir det svårt för den lilla friska delen att få genom reformer som kan förändra valkulturen. Inte heller i år är utbildning en valfråga, trots att 75 procent av befolkningen inte kan läsa en bok eller kan grunderna i matematik.

10. Cynism. Den brasilianska valkulturen har fått många att ge upp hoppet. En del av väljarna har blivit politiska cyniker och tror inte längre på politiken som kraft att förändra samhället. I år avstod arton procent från att rösta, trots att det är obligatoriskt att rösta.

Här är kommer resultatet: ett potpurri av årets värsta valvideos!

2 Svar

Kommentera