5
aug
2007

Fotbollen enda gemensamma nämnare för Bolivias folk

RIO DE JANEIRO/SDS

På måndag går tidsfristen ut för arbetet med den nya konstitution som Bolivias president Evo Morales lovat ska gynna indianerna i landet. Tanken var att den nya grundlagen skulle presenteras på landets nationaldag den sjätte augusti. Nu tyder allt på att presentationen skjuts upp. Texten är inte klar.

— Man är helt enkelt inte överens om formuleringarna. Framför allt har arbetet kört fast kring frågan om på vilken nivå som de olika länen i landet ska få ha självstyre, säger Torsten Wetterblad, Sidas biståndschef i Bolivia sedan fem år tillbaka.

Andra knutar i arbetet med den nya grundlagen är jordreformen som presidenten Evo Morales utlovat. Den skulle kunna förbättra livet för landets indianer som utgör nästan 80 procent av befolkningen.

— Man måste tänka på att Bolivia egentligen är en apartheid. Indianerna har aldrig fått vara med och bestämma. En jordreform är ett första steg att förbättra livet för dem. Men givetvis smärtar det för den rika jordägarklassen på låglandet, säger Torsten Wetterblad på telefon från La Paz.

Vid en folkomröstning i fjol visade det sig att fyra av landets nio län vill ha självstyre. Men vad omröstningen inte formulerade var hur  självstyret skulle fungera. De fyra länen, som ligger i den rikare delen av Sydamerikas fattigaste land, uppfattar självstyret som att de själva ska få bestämma över regionens naturtillgångar och hur de vill att den nya jordreformen ska utföras.

Enligt regeringspartiet MAS är det frågor som ska beslutas på nationell nivå.

— Den här knuten kommer att bli svår att lösa. Frågan om hur man ska handskas med naturtillgångarna är själva dynamiten i den bolivianska politiken, menar Wetterblad.

Arbetet med den nya konstitutionen har varit så rörigt att till och med frågan om var landets huvudstad ska ligga har diskuterats. Oppositionen vill flytta den från La Paz till Sucre där den konstituerande församlingen och Högsta domstolen redan sitter. Förslaget har rört upp känslorna i landet. För två veckor sedan gick två miljoner av landets nio miljoner ut på gatorna för att försvara världens högst belägna huvudstad La Paz.

En annan fråga som skapat politisk oro är hur den utlovade folkomröstningen om den nya grundlagen ska gå till. Först var det tänkt att endast ha en folkomröstning. Nu ser det ut att bli två, vid olika tillfällen. En om medborgarnas inflytande över texten och en om ett godkännande av den slutgiltiga texten.

Det enda som de olika parterna i den lagstiftande församlingen varit överens om den senaste tiden är ratificeringen av en paragraf som garanterar rätten att spela fotboll på hög höjd. Den plötsliga enigheten i den bolivianska republiken kom till efter Fifas beslut att på grund av hälsorisken förbjuda alla internationella fotbollsmatcher över 3 000 meters höjd över havet.

HENRIK JÖNSSON

2007-08-05

FAKTA

En ny presentation av Bolivias nya grundlag är planerat till den 14 december.

Kommentera