10
jan
2010

Hotad ketchupeffekt

Några dagar innan jul lanserade Lula ett dekret med tjugosju nya lagar som han gav samlingsnamnet Program för mänskliga rättigheter. De nya lagarna är en gåva till de sociala rörelser, som såg till att Lula blev vald, men som i sju år inte fått något i gengäld. Nu kom allt på en gång. Presidentdekretet vill införa förmögenhetsskatt, avkriminalisera abort, införa partnerskapslagar och göra det möjligt för homosexuella att adoptera barn. Det nya dekretet stärker också de jordlösas rättigheter till mark och försvårar för den feodala jordbrukshögern att motarbeta jordreformen. Den släpper även in fackförbunden i processen att ge företag miljölicens för nyetableringar, tänker reformera reglerna för sjukförsäkringen och tillsätta en kommission som övervakar hur landets medier uppfyller mänskliga rättigheter.

Det är ett präktigt dekret som, i stort sett, rör alla de områden där Brasilien är eftersatt. Men dekretet innehåller även ett beslut om att införa en sanningskommission för att utreda brotten under diktaturen. Försvarsministern, arméchefen och flygvapenchefen hotar nu med avgång om Lula inte ändrar lagen. Just innan Lula åkte på julsemester till Bahia lovade han att urvattna lagen. Men frågan är om han kan göra det nu. I dag skriver Folha de São Paulo att landets minister för mänskliga rättigheter kommer att säga upp sig om Lula rör lagen. Så nu står han där, generalerna på ena sidan och hans gamle polare, sedan 30 år tillbaka, Paulo Vannuchi, som även är Brasiliens vice justitieminister, på andra sidan. Året har börjat för Lula.

Kommentera