26
jan
2020

AP-fondernas offer

Till följd av sprängningarna har ena väggen rasat i Luz Angelas hem.

Jag förstår inte vad det är med svenska pensionärer. Det kvittar hur många som dör på grund av att deras fondförvaltare envisas med att investera i några av världens smutsigaste gruvbolag. Pensionärerna fortsätter med sin tystnad. Inte ens när Naturskyddsföreningen publicerar en omfattande rapport om läget samlas pensionärerna på Sergels Torg för att tvinga AP-fonderna att investera i hållbara bolag. Jag besökte AP-fondernas offer runt Cerrejón – Latinamerikas största kolgruva i provinsen La Guajira i Colombia – och lyssnade på deras berättelser. Reportaget går att läsa här.

Kommentera