9
nov
2017

»På jakt efter sin framtid fann Brasilien sin dåtid«

Guiden, Karin Pereira, visar Cais do Valongo för brasilianska turister.

Guiden, Karin Pereira, visar Cais do Valongo för brasilianska turister.

Till och med de torra havssnäckorna på kajkanten sitter kvar.

– Ser du, säger en mamma till sin son.

Han tittar förbluffat på den flera hundra år gamla kajplatsen som har grävts fram och ligger två meter under markytan.

– Var det här de fördes i land? frågar han.

Hans mamma nickar, medan hon håller tillbaka tårarna.

– Hur många var de?

– Flera miljoner, svarar mamman.

Läs hela reportaget här om hur OS 2016 avslöjade Rios brutala slavhandel.

Kommentera