12
dec
2008

Radikal miljöminister lovar stoppa skövling

RIO DE JANEIRO/SDS

Brasilien planerar en klimatchock på miljömötet i Poznan.

— Vi ska minska våra utsläpp mer och snabbare än vad hela den rika världen förbundit sig till, säger Carlos Minc, Brasiliens nya miljöminister.

Innan han reser till Europa för att presentera Brasiliens radikala plan för att minska utsläppen med över sjuttio procent träffade han Sydsvenskan i Rio de Janeiro.

— Storbritannien har lovat reducera sina utsläpp med åttio procent fram till 2050. Få av oss kommer att leva då och se till att de uppfyller löftet. Vi måste agera snabbare, säger Carlos Minc till Sydsvenskan.

Brasiliens nationella plan mot klimatförändringarna, som lanseras på onsdag under FN:s klimatmöte i Poznan, lovar att skövlingen av Amazonas ska minska med 72 procent fram till 2017. Lyckas Brasilien med sitt mål innebär det att 4,8 miljarder ton mindre koldioxid kommer att släppas ut i atmosfären. Det är mer än vad alla länderna som signerat Kyotoavtalet förbundit sig till.

— Tre fjärdedelar av våra utsläpp har med skövlingen att göra. Träden sågas ned, marken bränns och jordbrukarna kommer med sina oxar och sojafält. Så ska det inte bli i framtiden, lovar Carlos Minc.

Frågan är hur Brasilien ska lyckas stoppa det. Kampen mot skövlingen av världens största och viktigaste regnskog har varit ett misslyckande ända sedan regeringen för fyrtio år sedan började intressera sig för Amazonas. Idag betar 74 miljoner nötkreatur i regnskogen. Även sojaplantage har brett ut sig och bildat ett grönt, monotont bälte som är större än både Spanien och Frankrike.

Sågverken fifflar med dokumenten och fortsätter såga ned regnskogen.

Vad är det som gör att du tror att det lyckas nu?

— Vi har haft enorma problem med korruption. Tjänstemän på naturskyddsverket har låtit sig mutats. Nu har vi gjort en utrensning och satt upp två nya vägspärrar i Amazonas. Endas dessa två gränsstationer har fått skövlingen att minska drastiskt. Alla lastbilar med timmer stoppas. Inom kort ska vi inviga sex stationer till. Ingen ska längre kunna transportera timmer, säger miljöministern.

Regeringens hot om att sända in militär i Amazonas för att jaga bort skövlarna tror han inte på.

— Vi kan sända in trettiotusen soldater i Amazonas. Det kommer ändå inte hjälpa. Området är större än Europa. Det finns inte en chans att övervaka från marken. Det enda som kan stoppa skövlingen är att vi erbjuder andra sätt för befolkningen att tjäna pengar.

Brasiliens radikale miljöminister, som bland annat var med och bildade Partido Verde, Gröna partiet, för tjugo år sedan, lägger sitt hopp till den nya internationella Amazonasfonden. Sverige, Tyskland och Schweiz har sagt sig vara villiga att bidra med pengar till fonden. Den enda som hittills satt in pengar är Norge. För en månad sedan skänkte den norska regeringen hundra miljoner dollar. När Brasilien visat upp resultat kommer Norge att bidra med ytterligare 900 miljoner dollar.

— Markägare som har rätt att såga ned träd kommer att kompenseras ekonomiskt. Vi kommer också använda pengarna till att få igång en ekonomisk hållbarhet i Amazonas.

Den brasilianska regeringen har nu etablerat fasta priser för gummi, kastanjer och andra produkter som utvinns av regnskogens träd.

— Kan befolkningen i Amazonas leva på vad skogen ger finns det ingen anledning att de skövlar sitt levebröd, säger miljöministern.

HENRIK JÖNSSON

2008-12-07

Faktaruta

I Brasiliens nationell plan mot klimatförändringar ingår större satsningar på etanol. Varje år ska användandet av etanol öka med elva procent. Regnskog som blivit skövlad ska också återplanteras. Fram till 2017 ska elva miljoner hektar ha återplanterats. Kontrollen av marknaden för trävaror kommer också att skärpas. Om ett företag säljer produkter som innehåller illegalt skövlat timmer kommer de att få näringsförbud. Även exportföretag som köper soja och kött som odlats i Amazonas kommer att kunna få näringsförbud.

Kommentera