1
dec
2007

Oljefynd rubbar maktbalansen

RIO DE JANEIRO/SDS

Gud är brasilian! Rubriken på första sidan i dagstidningen Correio Braziliense går inte att missförstå. Sydamerikas största land befinner sig i eufori efter att världens största oljefyndighet på sju år upptäckts utanför den brasilianska kusten. Oljefältet Tupi, 25 mil utanför Rio de Janeiros kust på 7 000 meters djup, uppskattas innehålla åtta miljarder fat olja. Det är mer än Norges samlade oljereserver.

— Det här förändrar vår verklighet, jublar Lulas lyckliga stabschef Dilma Rousseff.

Hon menar att Brasilien nu kan gå från att vara självförsörjande på råolja till att bli en av världens oljeexportörer. De nya fynden, som är av den mer värdefulla lätta oljan, är dessutom både enklare och billigare att raffinera än den tjockolja som landet tidigare utvunnit.

— Vi kan nå samma nivåer som Saudiarabien och Venezuela, hoppas stabschefen.

Upptäckten rubbar nu maktbalansen i Latinamerika. Det inflytande som Venezuelas president Hugo Chávez njutit de senaste åren genom att distribuera subventionerad olja till vänligt sinnade stater riskerar att försvagas. President Lula har redan deklarerat att Brasilien nu tänker söka medlemskap i oljekartellen Opec, vilket fått Chávez att reagera. Vid det omtalade presidentmötet i Santiago de Chile förra helgen kallade han den brasilianske presidenten för «oljemagnat».

Bolivias president Evo Morales har också reagerat över oljeupptäckten som även innehåller enorma naturgasfickor.

Sydamerikas fattigaste land kan förlora sin bästa kund.

Francisco Carlos Teixeira, professor i nutidshistoria vid det federala universitetet i Rio de Janeiro, menar att Brasiliens odds förstärkts i de pågående förhandlingarna om de brasilianska gasanläggningarna som Bolivia förstatligat.

— För Bolivia gäller det att försöka binda långtidskontrakt för att förhindra att Brasilien blir den nya gasexportören på kontinenten, säger professorn.

Även det påbörjade arbetet med den kontinentala gasledning som ska gå från Venezuela, genom Brasilien, till det enerigitörstande Argentina, kan komma att avbrytas.

— Det är ingen idé för Argentina att köpa gas från Venezuela om nu Brasilien kan förse landet med vad de behöver, säger han.

William Gonçalves, professor i internationella relationer vid det federala universitetet i Niterói, ser också fördelar för Brasilien i den aktuella maktkamp som pågår med Venezuela om ledarrollen i Latinamerika.

— Nu förlorar Chávez sin främsta triumf. Hans utrikespolitik försvagas när han inte längre kan använda sin oljediplomati, menar professorn.

Trots euforin över den enorma oljeupptäckten tänker inte Lula ge upp sitt favoritprojekt om etanolen. Brasilien är redan världens största etanlonexportör och kan i framtiden leverera den färdiga bränsleblandningen.

— Det råder ingen tvekan om att världen i framtiden kommer att tvingas blanda allt mer etanol i bensinen. Nu har Brasilien sin chans, säger Lula.

HENRIK JÖNSSON

2007-12-01

FAKTA

Brasiliens statliga oljebolag Petrobras beräknar att oljefältet Tupi kommer att vara fullt kommersiellt gångbart om fem år. Först måste landet investera i den dyra utrustning som krävs vid de djuphavsborrningar som nu påbörjas söder om Santosbäckenet.

2 Svar

  1. Skulle gärna vilja veta mera om hur man ska nå oljan på 7000 meters djup under havsytan (det är väl inte bara vatten, utan också saltlager och vad mer?), hur man ska få upp den och fram för allt vilka säkerhetsrisker som föreligger och hur man tänkt förebygga dem! Har inte Petrobras och Lula & Co några som helst betänkligheter, särskilt nu efter katastrofen utanför USA:s kust? Du kanske redan har skrivit om det?

  2. Hej Kristina, nej jag har inte skrivit om det än, men ämnet är väldigt aktuellt. I veckan fann skolbarnen olja på stranden norr om Rio. Petrobras sa att det nog var ett lastfartyg som dumpat olja till havs, andra tror att det är oljeplattformen P-33 som börjat läcka… Jag får nog snart anledning att komma tillbaka i ämnet.

Kommentera