20
apr
2005

Pansarkardinalen illa sedd i Brasilien

RIO DE JANEIRO/SDS

Valet av pansarkardinalen Ratzinger som ny påve är ett hårt slag mot världens största katolska land.

– Jag kommer att få väldigt svårt att älska denna påve, säger Leonardo Boff, Brasiliens ledande befrielseteolog.

I Brasilien är den tyske kardinalen känd för att ha lett den moderna inkvisitionen som ägde rum i landet under 1980-talet. Utvald av Johannes Paulus II fick den före detta tyske soldaten i uppdrag att trycka tillbaka den så kallade befrielseteologin som uppstått i Brasilien. Razinger for fram över Sydamerikas största land och brännmärkte ledarna för den nya katolska rörelsen.

– Det var han som förhörde mig i Vatikanen, tilldelade mig yttrandeförbud och drog tillbaka mitt ämbete i katolska kyrkan, berättar Leonardo Boff.

Befrielseteologin hade fötts i Brasilien under 1950-talet till följd av fattigdomen som orsakats av den snabba befolkningsökningen i landet. Biskopar och katolska präster kämpade för att medvetandegöra den fattiga befolkningen och stärka de mänskliga rättigheterna i de nybyggda favelorna. När situationen förvärrades under militärdiktaturen spreds sig befrielseteologin snabbt i Sydamerikas största land.

Ratzingers mission blev att stoppa medvetanderörelsen.

– Eftersom kyrkan behöver moderniseras hade jag inte kunnat föreställa mig att de skulle sätta en man som representerar den gamla, hårda linjen, säger Chico Alencar, kongressledamot för president Lulas arbetarparti.

Han hade väntat sig en betydligt liberalare påve eftersom han tycker att en av de avgörande frågorna i världen är att halvera fattigdomen. Det åstadkommer man inte genom att förbjuda abort och motverka användandet av kondom i Afrika, menar han. Även den nya påvens motstånd mot stamcellsforskning och homosexualitet retar upp honom.

– Den vita röken var bara en förvarning om alla de grå moln av intolerans och påbud som kommer att sprida sig. De konservativa firar nu, säger Chico Alencar, till den brasilianska dagstidningen O Dia.

I Brasilien bor det 136 miljoner katoliker, viljet utgör 14 procent av det totala antalet katoliker i världen. De senaste åren har däremot antalet katoliker minskat och antalet frikyrkor i landet ökat. För tio år sedan fanns det 13 miljoner anslutna. Idag beräknas minst det dubbla, uppemot 26 miljoner av Brasiliens 180 miljoner, vara anhängare av någon av frikyrkorna. Nu väntas antalet öka ytterligare.

– Jag blir så ledsen av ett sådant här val. Vi hade ju en bra kandidat. Jag tror Claúdio Hummes hade blivit en utmärkt påve. Men även andra var bra. Det viktiga var att de valde någon som ville vara med och förändra världen. Det verkar inte denna man vilja göra, säger Cecilia Soarés, en Rio de Janeiros miljoner katoliker.

Hon tror att kardinalernas val kommer att slå tillbaka mot dem själva.

– Jag känner mig inte alls lika andlig längre. Jag vill tillhöra en roligare kyrka, säger hon.

HENRIK JÖNSSON

2005-04-20

1 Svar

Kommentera